Ułatwienia dostępu

Szkolenia dla ADR

HomeSzkolenia dla ADR

Prowadzimy kursy ADR:

  • podstawowy – dla osób nie posiadających uprawnień ADR oraz osób których uprawnienia wygasły,
  • specjalistyczny – klasa 1 (wybuchowe) – dla osób posiadających ukończony kurs podstawowy ADR,
  • specjalistyczny – klasa 7 (promieniotwórcze) – dla osób posiadających ukończony kurs podstawowy ADR,

Kurs podstawowy ADR (początkowy i doskonalący)

Kurs podstawowy dla kierowców zawodowych uprawniający do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem przewozów cysternami oraz przewozów towarów należących do klasy 1 (wybuchowe) i klasy 7 (promieniotwórcze). Kurs początkowy przeznaczony jest dla kierowców którzy nigdy wcześniej nie posiadali uprawnień ADR lub których posiadane uprawnienia wygasły (ważność uprawnień – 5 lat od daty egzaminu). Na kurs doskonalący zapisać się mogą kierowcy posiadający jeszcze ważne uprawnienia podstawowe ADR przed upływem terminu ich ważności.

Wymagania:

  • Początkowy kurs podstawowy – kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii
  • Początkowy kurs specjalistyczny – kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy
  • Kurs doskonalący ( podstawowym lub specjalistycznym) – odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenie ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności

Przebieg kursu:

Kurs podstawowy trwa 24 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych, kurs podstawowy doskonalący trwa 16 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych.

Po zakończonym kursie przeprowadzany jest egzamin państwowy.

Egzamin:

Egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przeprowadzany jest w siedzibie naszej firmy.

Składa się z 30 pytań, jednokrotnego wyboru. Zaświadczenie po zdanym egzaminie ważne jest przez okres 5 lat.

Miejsce kursu:

Warszawa (Włochy) ul. Działkowa 28

Cena:

Kurs podstawowy ADR – 600zł

W czasie trwania kursu uczestnik ma zagwarantowane:

  • testy próbne,
  • kawa, herbata

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres
biuro@dis24.pl oraz dokonanie opłaty na konto bankowe:

MBANK
DIS Katarzyna Krzemińska
02-234 Warszawa, ul. Działkowa 28

73 1140 2004 0000 3702 7507 2955

przypadku pisemnej rezygnacji do 7 dni przed szkoleniem, zwracane jest 100 % kosztów. Po przekroczeniu tego terminu osoba, która zapłaciła, a nie uczestniczyła w kursie zostanie obciążona pełnymi kosztami. Jeżeli kurs się nie odbędzie z powodu jednostki szkoleniowej – cała kwota jest zwracana.

Proszę pobrać i przesłać do nas na email biuro@dis24.pl lub fax 22 205 06 49

W razie pytań prosimy kontaktować się z:
Katarzyna Krzemińska
tel. 504 26 99 91

Umów się na prezentacje możliwości platformy