Ułatwienia dostępu

Doradztwo ADR

HomeDoradztwo ADR

Usługi doradcze ADR / DGSA

Zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz  Ustawy o przewozie  towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z przepisami ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek lub rozładunek, napełnianie,

powinno wyznaczyć co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (doradcę DGSA),

odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanego z taką działalnością.

Oferowane przez nas kompleksowe usługi obejmują doradztwo w zakresie:

  • przewozu towarów niebezpiecznych,
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
  • sporządzania rocznych sprawozdań,
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
  • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

Sporządzanie rocznych sprawozdań

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu obowiązkowych rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Sporządzanie sprawozdań powypadkowych

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu sprawozdań powypadkowych wymaganych dla zdarzeń w przypadku, których w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń

osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

Wewnętrzne szkolenia pracowników

Oferujemy Państwu realizację szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków.

Sporządzanie planu ochrony

Oferujemy Państwo pomoc w sporządzaniu oraz wdrażaniu planu ochrony dla przewoźników, nadawców oraz innych uczestników przewozu, biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.

Umów się na prezentacje możliwości platformy